Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago none Resource update yast-dns-server/master - Czech
10 months ago none Resource update yast-dns-server/master - Czech
a year ago none Resource update yast-dns-server/master - Czech
a year ago none Committed changes yast-dns-server/master - Czech
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
<p>Chcete-li přidat již vytvořený klíč, nastavte <b>Název souboru</b>
(nebo použijte tlačítko <b>Procházet</b>) a klepněte na <b>Přidat</b>.<br>
Vytvořit klíč můžete tak, že zadáte <b>Název souboru</b> a <b>ID klíče</b>
a klepnete na <b>Generovat</b>. Bude vytvořen a přidán nový klíč.</p>
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
<p>Položka <b>Další protokolování</b>
umožňuje určit, jaké akce mají být protokolovány. Běžné akce se zaznamenávají vždy.<br>
<b>Protokolovat všechny dotazy DNS:</b> Zapisuje veškeré dotazy klientů na server DNS.<br>
<b>Protokolovat aktualizace zón:</b> ProtokolZapisuje všechny aktualizace serveru DNS.<br>
<b>Protokolovat přenosy zón:</b> ProtokolZapisuje přenos zóny na
sekundární
nameserver.</p>
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
Nelze nastavit místní server pro předávání na %{forwarder}.
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
<p>
Možnost <b>Zapisovat do systémového protokolu</b> vyberte v případě, že chcete zprávy protokolu serveru DNS uložit do systémového protokolu. Pokud chcete, aby server DNS zapisoval zprávy do
samostatného souboru, zvolte <b>Zapisovat do souboru</b> a zadejte
<b>Název souboru</b> a <b>Maximální velikost</b> tohoto souboru.
Server DNS automaticky rotuje soubory protokolů. Počet souborů, které chcete uchovat,
nastavíte v políčku <b>Maximum verzí</b>.</p>
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
<p><b><big>Stav po spuštění</big></b><br>
Jestliže chcete, aby se server DNS spustil při každém spuštění počítače, nastavte
<b>Zapnout</b>. Jinak nastavte <b>Vypnout</b>.</p>
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
Maketa (Stub)
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year