yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
11 months ago aleskastner Translation completed yast-fonts/master - Czech
11 months ago aleskastner Committed changes yast-fonts/master - Czech
11 months ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Je-li tato volba zapnuta, umožňuje tato volba velmi silnou pozici zde definovaných seznamuů preferencí. Protlačuje tato písma dokonce před požadavky dokumentů nebo GUI, pokud podporují žádanou znakovou sadu.</p>
11 months ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Ve výchozím nastavení systém upřednostňně nahrazuje metricky kompatibilní písma a FPL definované v tomto dialogu mohou býtlze tímto pravidlem obejitaít.</p>
11 months ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Dvě písma jsou metricky kompatibilní, pokud všechny odpovídající si glyfy mají stejné rozměry. To implikpísma mají tutéž velikost. To způsobuje takéž stejné rozměry dokumentuou velikost dokumentu používajícího tato písma, stejnéá zalomení textu, atd.</p>
11 months ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>V některých situacích nejsou FPL, definované tímto dialogem, brány v potaz. Jejich význam lze zvýšit pomocí následujících dvou voleb.</p>
11 months ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Systém najde první <b>nainstalované</b> písmo ve FPL seznamu s přihlédnutím k ostatním parametrům dotazu. Dostupné balíčky písem pro distribuce SUSE lze najít a instalovat z <b>fontinfo.opensuse.org.</b></p>
11 months ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
TytoZde jsou seřazené seznamy jmennázvů písem, s nejvíce upřednostňovanýmiá písmya nejdříve.
11 months ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
Bez podpory subpixelové rasterizaceho vykreslování, zkompilované veho do FreeType, nastavení v této sekci neúčinkuje.</p>
11 months ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Důležité: kvůli patentům ne FreeType ve výchozím stavu FreeType zavypnutou podporu subpixelové rasterizaceho vykreslování.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year