yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.
Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
5 months ago Aleš Kastner Translation completed yast-fonts/master - Czech
5 months ago Aleš Kastner Committed changes yast-fonts/master - Czech
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Je-li tato volba zapnuta, umožňuje tato volba velmi silnou pozici zde definovaných seznamuů preferencí. Protlačuje tato písma dokonce před požadavky dokumentů nebo GUI, pokud podporují žádanou znakovou sadu.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Ve výchozím nastavení systém upřednostňně nahrazuje metricky kompatibilní písma a FPL definované v tomto dialogu mohou býtlze tímto pravidlem obejiíta.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Dvě písma jsou metricky kompatibilní, pokud všechny odpovídající si glyfy mají stejné rozměry. To implikuje písma mají tutéž stejnvelikost. To způsobuje také rostejnou velikost dokumentu používajícího tato písma, stejná změry dokumenalomení textu, stejné zalomení textu, atd.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>V některých situacích nejsou FPL, definované tímto dialogem, brány v potaz. Jejich význam lze zvýšit pomocí následujících dvou voleb.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Systém najde první <b>nainstalované</b> písmo ve FPL seznamu s přihlédnutím k ostatním parametrům dotazu. Dostupné balíčky písem pro distribuce SUSE lze najít a instalovat z <b>fontinfo.opensuse.org.</b></p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
TytoZde jsou seřazené seznamy jmenázvů písem, s nejvíce upřednostňovanýmiá písmya nejdříve.
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
Bez podpory subpixelového vykraesterizacelování, zkompilovaného vedo FreeType, nastavení v této sekci neúčinkuje.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Důležité: kvůli patentům ne FreeType ve výchozím stavu FreeTvype zapnutou podporu subpixelového vykraesterizacelování.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year