yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago aleskastner Translation completed yast-fonts/master - Czech
a year ago aleskastner Committed changes yast-fonts/master - Czech
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Je-li tato volba zapnuta, umožňuje tato volba velmi silnou pozici zde definovaných seznamuů preferencí. Protlačuje tato písma dokonce před požadavky dokumentů nebo GUI, pokud podporují žádanou znakovou sadu.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Ve výchozím nastavení systém upřednostňně nahrazuje metricky kompatibilní písma a FPL definované v tomto dialogu mohou býtlze tímto pravidlem obejitaít.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Dvě písma jsou metricky kompatibilní, pokud všechny odpovídající si glyfy mají stejné rozměry. To implikpísma mají tutéž velikost. To způsobuje takéž stejné rozměry dokumentuou velikost dokumentu používajícího tato písma, stejnéá zalomení textu, atd.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>V některých situacích nejsou FPL, definované tímto dialogem, brány v potaz. Jejich význam lze zvýšit pomocí následujících dvou voleb.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Systém najde první <b>nainstalované</b> písmo ve FPL seznamu s přihlédnutím k ostatním parametrům dotazu. Dostupné balíčky písem pro distribuce SUSE lze najít a instalovat z <b>fontinfo.opensuse.org.</b></p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
TytoZde jsou seřazené seznamy jmennázvů písem, s nejvíce upřednostňovanýmiá písmya nejdříve.
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
Bez podpory subpixelové rasterizaceho vykreslování, zkompilované veho do FreeType, nastavení v této sekci neúčinkuje.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Důležité: kvůli patentům ne FreeType ve výchozím stavu FreeType zavypnutou podporu subpixelové rasterizaceho vykreslování.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year