Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master This component is linked to the yast-base/master repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-2.0
Project website github.com/yast/yast-kdump
Project maintainers User avatar ancorgonzalezsosa
Translation license GPL-2.0 yast-kdump master
Languages 1
Source strings 224
Source words 1,819
Source characters 12,542
Hosted strings 224
Hosted words 1,819
Hosted characters 12,542
User avatar None

Resource update

yast-kdump / masterCzech

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

yast-kdump / masterCzech

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

yast-kdump / masterCzech

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

yast-kdump / masterCzech

Resource update 7 months ago
User avatar admin

Resource update

yast-kdump / masterCzech

Resource update 7 months ago
User avatar admin

Resource update

yast-kdump / masterCzech

Resource update 9 months ago
User avatar admin

Resource update

yast-kdump / masterCzech

Resource update 11 months ago
User avatar None

Committed changes

yast-kdump / masterCzech

Committed changes a year ago
User avatar aleskastner

New translation

yast-kdump / masterCzech

<p><b>Enable Immediate Reboot After Saving the Core</b> -
Enable immediate reboot after saving the core in the kdump.<br></p>
<p><b>Povolit okamžité restartování po uložení jádra</b> -
Povolí okamžité restartování počítačesystému po uložení jádra pomocí funkcedo kdump.<br></p>
a year ago
User avatar aleskastner

New translation

yast-kdump / masterCzech

<p><b>CIFS</b> - Save kdump image via CIFS.
<i>Server Name</i> - The name of the server.
<i>Exported Share</i> - The windows share name.
<i>Directory on Server</i> - The path for saving kdump images.
<i>Use Authentication</i> enables authenticated connection to the server.
<i>User Name</i> for the connection. <i>Password</i> for the connection.<br></p>
<p><b>CIFS</b> - Uložení obrazsnímku kdump prostřednictvím protokolu CIFS.
<i>Název serveru</i> - Název serveru NFS.
<i>Exportovaný sdílení</i> - Název sdílení systému Windows.
<i>Adresář na serveru</i> - Cesta pro uložení obrazsnímků kdump.
<i>Použít ověřování</i> povoluje ověřené připojení k serveru.
<i>Uživatelské jméno</i> pro připojení. <i>Heslo</i> pro připojení.<br></p>
a year ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity