Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago admin Resource update yast-scanner/master - Czech
2 years ago none Committed changes yast-scanner/master - Czech
2 years ago Vojtaeus Suggestion removed yast-scanner/master - Czech
Podrobné informace o nastavení firewallu naleznete v nápovědě k tomuto dialogu.
2 years ago Vojtaeus Suggestion removed yast-scanner/master - Czech
Test 'scanimage -d %1 -v' byl úspěšný.
Výsledek:

%2
2 years ago Vojtaeus Suggestion removed yast-scanner/master - Czech
Následujují skenery používají stejný ovladač.
Proto budou deaktivovány:
2 years ago Vojtaeus Suggestion removed yast-scanner/master - Czech
Backend hpoj vyžaduje PTAL systém. K tomu je nutné nastavit
a spustit službu ptal.

Před spuštěním služby ptal musí být PTAL systém inicializován.
Službu ptal lze nastavit tak, aby se automaticky spouštěla při spuštění systému.
PTAL systém a služba hplip se navzájem vylučují. Před spuštěním systému PTAL
zastavte a deaktivujte službu hplip. Automatická inicializace PTAL je vhodná
pouze pro USB. Pokud vaše zařízení není připojené přes USB nebo pokud USB
inicializace selže, proveďte nastavení ručně.
V případě all-in-one zařízení (skener+tiskárna) ptal servis zablokuje soubor
zařízení USB (např. /dev/usb/lp0), takže k němu již není možné přes tento
soubor přistupovat.

Má se nyní inicializovat, aktivovat a spustit PTAL systém pro USB?
2 years ago Vojtaeus Suggestion accepted yast-scanner/master - Czech
Zdá se, žeřejmě není nainstalován balíček hplip, který hp-setup vyžaduje pro svůj běh.
Má se nyní balíček hplip nainstalovat?
2 years ago Vojtaeus Suggestion accepted yast-scanner/master - Czech
Nelze spustit hp-setup, protože nemůže být otevřen žádný grafický displej.
To se stává, když YaST běží v pouze textovém režimu,
nebo když uživatel spouštějící YaST nemá nastavenou žádnou proměnnou DISPLAY,
nebo když procesům YaSTu není dovolen přístup ke grafickému displeji.
V takovém případě byste nyní měli přerušit konfiguraci skeneru,
spustit hp-setup ručně a poté znovu spustit konfiguraci skeneru.
2 years ago Vojtaeus Suggestion removed yast-scanner/master - Czech
Alespoň jedna konfigurace tiskárny používá službu ptal.
Je možné pokračovat, spuštěná služba ptal však může mít nepříznivý vliv
na fungování procesu hp-setup.
Doporučujeme konfiguraci skeneru přerušit,
ukončit službu ptal, v konfiguraci tiskárny nastavit ovladač HPLIP
a poté spustit konfiguraci skeneru znovu.
2 years ago Vojtaeus Suggestion accepted yast-scanner/master - Czech
AutodetekZjišťují se skenery...
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year