Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Mesa-dri-nouveau master
83.3% 75.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
12 months ago None Resource update openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
2 years ago hayyan rostami Translation uploaded openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
2 years ago None Committed changes openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
2 years ago hayyan rostami Translation completed openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
2 years ago None Committed changes openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
2 years ago hayyan rostami New translation openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
علائم شامل از کار افتادن نرم افزارها و یا قفل سیستم و از کار افتادن
محیط گرافیکی سیستم شما است. سخت افزار های قدیمی تر ممکن است
به خوبی کار کرده و از امکانات شتابدهی سخت افزاری مربوط به این راه انداز
در برابر شبیه سازی نرم افزاری استفاده کنند.
2 years ago hayyan rostami New translation openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
سازنده ی سخت افزار به صورت بالقوه راه اندازهای جایگزین را عرضه کرده است.
2 years ago hayyan rostami New translation openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
استفاده از این درایور به خصوص برای استفاده با محیط میزکار KDE
و یا نرم افزارهای پایه ی Qt توصیه نمیشود.
2 years ago hayyan rostami New translation openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
این درایور به صورت آزمایشی است و دارای ایراداتی شناخته شده
در سخت افزارهای مدرن NVIDIA با نرم افزارهایی که از برخی
ویژگی های شتابدهی سه بعدی استفاده می کنند میباشند.
2 years ago hayyan rostami New translation openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Persian
هشدار: راه انداز Nouveau DRI/3D انتخاب شده است.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year