Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes yast-samba-server/master - Finnish
a month ago Tommi Nieminen Translation changed yast-samba-server/master - Finnish
Annettu verkko-osoite %1 on virheellinen.
a month ago Tommi Nieminen New translation yast-samba-server/master - Finnish
Samba vaatii Cupsin tulostaakseen työn
oikein. Haluatko poistaa tulostuksen käytöstä?
Huomaa: Palauttaaksesi tulostusmahdollisuuden
”printers”-jako on otettava käsin käyttöön ja
cups asennettava.
a month ago Tommi Nieminen New translation yast-samba-server/master - Finnish
<p><b>Käytä btrfsBtrfs:n ominaisuuksia</b> kehottaa sambaa käSambaa hyttämään bödyntämään Btrfs-tiedostojärjestelmän ominaisuuksia.
Tämä Valinta on käytettävalinta on käytettäissä vissä ain, jos Samba tukee Btrfs-tiedostojärjestelmää ja jakopolku on Btrfs-alitaltio. Katso lisätietoa Samban man-sivain jos samba tukee btrfs-tiedostojärjestelmää ja jakoulta <b>vfs_btrfs(8)</b>.</polku on btrfs alitaltio.>
a month ago Tommi Nieminen New translation yast-samba-server/master - Finnish
<p><b>NPaljasta tilannevedokset</b> valittuna Samba näytä tilannekuvat</b> valittuna, Samba näyttää snapperin luomat tilannekuvatää Snapperin luomat tilannevedokset CIFS/SMB -asiakkaille.
Tämä vValinta on käytettävissä vain, jos Samba tukee Snapperia ja jakopolku vastaa bBtrfs-tiedostojärjestelmän alitaltion tallennusmääritystä.<br>Oikeanlaiset käyttöoikeudet on annettava: katso lisätietoa Samban man-sivulta <b>vfs_snapper(8)</p>b>.</p>
a month ago Tommi Nieminen New translation yast-samba-server/master - Finnish
Käytä bBtrfs:n ominaisuuksia
a month ago Tommi Nieminen New translation yast-samba-server/master - Finnish
NäyPaljastäa tilannevedokuvaset
a month ago Tommi Nieminen New translation yast-samba-server/master - Finnish
Vaihe 1 / 21
a month ago Tommi Nieminen New translation yast-samba-server/master - Finnish
Uudelleenkäynnistämisen sijasta Samban uu-palvelimen määritys
la
delleenkäynnistämisen sijasta palvelimen määritys ladattiin
attiin uudestaan, koska palvelimeen on kytkeytyneinä käyttäjiä.
JosEllei käyttökatko ei haittaa, varmista että kaikki asetukset ovat käyoit ottaa asetukset käytssä suorittamallaön komennoin
'/et”systemc/init.d/tl restart smb restart' ja '/et”systemc/init.d/tl restart nmb restart'
4 months ago None Resource update yast-samba-server/master - Finnish
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year