Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
49.1% 23.7% 23.6% 0.3% 27.3% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
Quere forzar unha actualización agora?
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p> Se non hai definidores definidos, todas as consultas DNS
para a zona respectiva denégase porque non hai DNS
servidor ao que se debe reenviar esa consulta. </p>
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p><big> <b> Zona DNS adiante </b> </big> <br>
Este tipo de zona DNS só reenvia consultas DNS aos reenviadores
definido nela. </p>
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p><big> <b> Zona de transporte </b> </big> <br>
Para permitir os transportes da zona, defina <b> Activar o transporte de zona </b>
e seleccione os <b> ACLs </b> para comprobar cando hai un servidor remoto
intenta transferir a zona. Debe definirse polo menos unha ACL
para permitir os transportes por zona. </p>
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p><big> <b> Zona DNS escrava </b> </big> <br>
Cada zona escrava debe ter definido o servidor de nome mestre. Usa
<b> IP servidor principal DNS </b> para definir o servidor de nome mestre. </p>
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p>
Para almacenar as zonas DNS en LDAP en lugar dos ficheiros de configuración nativos,
establece <b> Soporte LDAP activo </b>. </p>
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p>
Para iniciar o servidor DNS cada vez que se inicia o computador, configure
comportamento de inicio a <b> On </b>. Se non, configúrao en <b> Desactivado </b>. </p>
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p> <b> PTR: tradución inversa </b>:
<b> Clave de gravación </b> é un nome de zona inversa completo (derivado da dirección IP)
seguido dun punto
(como <tt> 1.0.168.192.in-addr.arpa. </tt> para o enderezo IP <tt> 192.168.0.1 </tt>)
ou unha parte do nome de zona inversa en relación á zona actual
(como <tt> 1 </tt> para o enderezo IP <tt> 192.168.0.1 </tt> na zona
<tt> 0.168.192.in-addr.arpa. </tt>).
<b> Valor </b> é un nome de host completamente cualificado seguido dun punto. </p>
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p> <b> MX: Relé de correo </b>:
<b> Clave de gravación </b> é un nome de host ou nome de zona relativo á zona actual
ou un nome de host absoluto ou nome de zona seguido dun punto.
<b> Valor </b> é un nome de host en relación á zona actual ou completamente cualificado
nome de host seguido dun punto. Debe estar representado por un rexistro A. </p>
8 days ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p> <b> NS: Nome servidor </b>:
<b> Clave de gravación </b> é un nome de zona relativo á zona actual ou un absoluto
nome de dominio seguido dun punto.
<b> Valor </b> é un nome de host en relación á zona actual ou completamente cualificado
nome de host seguido dun punto. Debe estar representado por un rexistro A. </p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year