Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
97.6% 95.5% 1.0% 2.0% 0.9% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a week ago admin Resource update yast-base/master - Lithuanian
a month ago admin New string to translate yast-base/master - Lithuanian
a month ago admin Resource update yast-base/master - Lithuanian
a month ago none Suggestion added yast-base/master - Lithuanian
Pasirinktų žurnalų nėra.
Daugybė sistemos komponentų naudoja systemd žurnalus.
Ar norėtumėte paleisti YaST modulį systemd žurnalams nuskaityti?
a month ago none Suggestion added yast-base/master - Lithuanian
Pasirinktas įrašas nėra rinkmena.
a month ago none Suggestion added yast-base/master - Lithuanian
Pasirinkta žurnalo rinkmena yra tuščia.
a month ago none Suggestion added yast-base/master - Lithuanian
SuSEfirewall2 paketas neįdiegtas. Užkarda bus uždrausta.
a month ago none Suggestion added yast-base/master - Lithuanian
<p><big><b>Naujo GPG rakto sukūrimas</b></big><br>
<tt>gpg --gen-key</tt> paleista, žiūrėkite <tt>gpg</tt> vadovo puslapius, kur rasite
daugiau informacijos. Norėdami atšaukti, spauskite Vald(Ctrl)+C.
</p>
a month ago none Suggestion added yast-base/master - Lithuanian
Kuriant %1 katalogą įvyko klaida.
Tęsti ar atšaukti operaciją?
a month ago none Suggestion added yast-base/master - Lithuanian
Kelio %1 nėra.
Sukurti jį?
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year