yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago FreekDeKruijf Translation completed yast-fonts/master - Dutch
a year ago FreekDeKruijf Committed changes yast-fonts/master - Dutch
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Indien geactiveerd zal deze optie een erg sterke positievoorkeur afdwingen voor hier gedefinieerde voorkeurslijsten introducerlijsten. Het pusht families daar vanaf voor document of GUI-verzoeken, als ze de vereiste tekenset dekken.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Via standaard instellingen, substitueert het systeem, bij voorkeur, metrisch compatibele lettertypen en FPL's gedefinieerd in deze dialoog kunnen door deze regel omzeild worden.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Twee lettertypen zijn metrisch compatibel, wanneer alle overeenkomstige letters dezelfde grootte hebben. Dit houdt in, dat tonen van het document met deze lettertypen ook dezelfde grootte en afbreking van regels etc. heeft.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>In sommige omstandigheden wordt met FPL's in deze dialoog gedefinieerd geen rekening gehouden. De volgende twee opties versterken deze rol.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Het systeem zal eerst zoeken naar de eerst <b>geïnstalleerde</b> familie in de lijst, waarbij natuurlijk met andere elementen in het zoeken rekening zal worden gehouden. Beschikbare pakketten met lettertypen voor de SUSE-distributies kunnen doorgebladerd worden en geïnstalleerd vanaf <b>fontinfo.opensuse.org.</b></p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
Dit zijn gesorteerde lijsten met lettertypefamilienamen, met de familie met de meeste voorkeur eerst.
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
Zonder ondersteuning van subpixel weergave meegenomen bij het compileren hebben instellingen in deze sectie geen effect.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Merk op dat vanwege patenten, FreeType heeft subpixel weergave standaard heeft uitgeschakeld.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year