yast2-iplb is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
The translation of yast-iplb contains large help strings (2541 words; search for Source string location src/​include/​iplb/​helps.rb). If you want to save your work, you can decide to skip all of them. The application will be still fully translated with exception of help texts.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 years ago none Committed changes yast-iplb/master - Dutch
2 years ago 30f92f Translation changed yast-iplb/master - Dutch
OK
3 years ago FreekDeKruijf Suggestion removed yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>fallback</big> =</b> <i>IP-adres|hostnaam[:poortnummer|servicenaam]</i> [<b>gateway</b>|<b>masker</b>|<b>ipip</b>]
</p><p>de server waarnaar een webservice wordt gericht als alle echte servers down zijn. Dit zou typisch 127.0.0.1 zijn met een noodpagina.
</p><p>Indien gedefinieerd in een virtuele serversectie wordt de globale waarde overschreven.

3 years ago FreekDeKruijf Suggestion removed yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>negotiate timeout</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Timeout in seconden voor onderhandelingscontroles.
</p><p>Indien gedefinieerd in een virtuele serversectie dan wordt de globale waarde overschreven.
</p><p>Indien ongedefinieerd wordt de waarde van connecttimeout gebruikt. connecttimeout is ook een globale waarde die overschreven kan worden door een instelling per virtuele.
</p><p>Indien zowel negotiatetimeout en connecttimeout niet zijn ingesteld, dan wordt de standaard gebruikt.
</p><p>Standaard: 30 seconden

3 years ago FreekDeKruijf Suggestion removed yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>failure count</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Het aantal opvolgende keren dat een mislukking zal moeten worden gerapporteerd door een controle voordat de echte server beschouwd wordt te zijn mislukt. Een waarde van 1 betekent dat de echte server beschouwd wordt te zijn mislukt bij de eerste mislukking. Een succesvolle controle zal teller van mislukkingen terugzetten op 0.
</p><p>Indien gedefinieerd in een virtuele serversectie zal de globale waarde worden overschreven.
</p><p>Standaard: 1

3 years ago FreekDeKruijf Committed changes yast-iplb/master - Dutch
3 years ago FreekDeKruijf Suggestion removed yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>check timeout</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Timeout in seconden voor connect, external and ping controles. Als de timeout is overschreden dan wordt de echte server dood verklaard.
</p><p>Indien gedefinieerd in een virtuele serversection dan wordt de globale waarde is overschreven.
</p><p>Indien ongedefinieerd dan wordt de waarde van negotiatetimeout gebruikt. negotiatetimeout is ook een globale waarde die overschreven kan worden door een instelling per-virtueel.
</p><p>Als zowel checktimeout en negotiatetimeout niet zijn ingesteld, dan wordt de standaard gebruikt.
</p><p>Standaard: 5 seconden

3 years ago FreekDeKruijf Suggestion accepted yast-iplb/master - Dutch
Blijvend deelnemen
3 years ago FreekDeKruijf Suggestion accepted yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>quiescentslaapstand</big> = yesja</b>|<b>noee</b>
</p><p>IndienAls deze optie is ingesteld op <i>yesJa</i>, worden wanneer echte en er is vastgesteld dat de werkelijke servers of failback servers worden bepaald om down te zijn, ze niet echtzijn uitgevallen, worden deze niet werkelijk verwijderd worden uit de <small>LVS</small>-tabel van de kerneltabel.
Hun gewicht wordt echter op nul gezet wa
.
In plaats hiervan wordt het gewicht ingesteld op nul. Di
t betekent dat er geen nieuwe verbindingen worden geaccepteerd zullen worden.
</p><p>Dit heeft als neveneffect, dat als de echte server blijvendwerkelijke server permanente verbindingen heeft, nieuwe verbindingen van elkde bestaande client gecontinueerd zullens worden om gerouteerd te blijven worden naar de
echt
naar de
werkelijk
e server, totdat de blijvpermanendte time-out kan afverlopen. Zie ipvsadm voor meer informatie over blijvendpermanente verbindingen.
</p><p>Dit neveneffect kan vermeden wordworden voorkomen door hetde volgende commandoinstructie uit te voeren:
</p><p>echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template
</p><p>Als het proc-bestand niet aanwezig is danbeschikbaar is, betekent dait waarschijnlijk dat de kernel geen lvs-ondersteuning voor lvs heeft, <small>LVS</small> -ondersteuning niet is geladen of de kernel is te
oud is om het proc-bestand te hebben. Uitvoeren van ipvsadm als root zoubevatten. Als u ipvsadm uitvoert op het hoofdniveau, wordt <small>LVS</small> geladen in de kernel moeten laden als dat, indien mogelijk is.
</p><p>IndienAls deze optie is ingesteld op <i>noee</i>, dan zullen de echteworden de werkelijke servers of failback servers verwijderd worden uit de <small>LVS</small>-tabel ivan de kernel. De standaardwaarde is <i>yesja</i>.
</p><p>IndienAls deze is gedefinieerd in een virtuele -serversectie, wordt de globalalgemene waarde overschreven.
</p><p>Standaard: <i>yesja</i>3 years ago FreekDeKruijf Suggestion accepted yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>protocol</big> = tcp</b>|<b>udp</b>|<b>fwm</b>
</p><p>Te gebruiken protocolHet protocol dat moet worden gebruikt. Als de virtuele gespecificeserverd is alsopgegeven met een <small>IP</small>-adres en poort dan, moet hedit tcp of udp zijn. IndienAls er een firewall is gemarkeerd dan
-markering is, moet het
protocol fwm zijn.
</p><p>Standaard:
</p></dt><dt>* VDe virtuele server is een <small>IP</small>-adres en poort en de poort is niet 53: tcp
</dt><dt>* VDe virtuele server is een <small>IP</small>-adres en poort en de poort is 53: udp
</dt><dt>* VDe virtuele server is een firewall -markering: fwm
</dt></dl>


Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year