Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Mesa-dri-nouveau master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 months ago admin Committed changes openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
3 months ago huftis New translation openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Vel «Godta» viss du godtek risikoen som følgjer med installeringa
av drivaren. Vel «Ikkje godtaAvbryt» dersom du ikkje vil installera drivaren
og heller brukar programvareemulering.
a year ago none Resource update openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
2 years ago none Committed changes openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
2 years ago huftis Suggestion accepted openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
ÅtvaringTVARING: DRI/3D-drivaren Nouveau er valt.
2 years ago huftis Suggestion added openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
2 years ago huftis Translation uploaded openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Produsenten av skjermkortet tilbyr alternative drivarar.
2 years ago huftis Translation uploaded openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Du bør ikkje bruka denne drivaren saman med KDE-brukarflata
eller med Qt-baserte program.
2 years ago huftis Translation uploaded openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Symptom kan vera krasj i program eller i den grafiske brukarflata.
Det kan likevel vera at eldre skjermkort og mindre krevjande
program fungerer heilt fint, og desse vil kunna dra nytte av
støtta for maskinvareakselerasjon som denne drivaren har
(i motsetning til rein programvareemulering av 3D-støtte).
2 years ago huftis Translation uploaded openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Denne drivaren er eksperimentell, og han fungerer dårleg
med program som brukar visse 3D-akselerasjonsfunksjonar
som finst i moderne NVIDIA-skjermkort.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year