Due to the huge amount of packages full translation cannot be achieved here. So it's recommended to only translate the patterns.
Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
a master
0.0% 0.0% 21.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
aspell master
0.0% 0.0% 80.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
b master
0.0% 0.0% 33.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
c master
0.0% 0.0% 21.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
d master
0.0% 0.0% 23.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
e master
0.0% 0.0% 21.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
f master
0.0% 0.0% 18.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ghc master
0.0% 0.0% 47.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
g master
0.0% 0.0% 23.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gnome master
0.0% 0.0% 54.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
golang master
0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
google master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% Translate
gstreamer master
0.0% 0.0% 50.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gtk master
0.0% 0.0% 29.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
h master
0.0% 0.0% 27.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
i master
0.0% 0.0% 18.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
j master
0.0% 0.0% 24.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
kde master
0.0% 0.0% 49.1% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
k master
0.0% 0.0% 39.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
leechcraft master
0.0% 0.0% 17.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
lib master
0.0% 0.0% 32.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
libqt master
0.0% 0.0% 40.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
libreoffice master
0.0% 0.0% 90.7% 0.0% 0.5% 0.0% Translate
l master
0.0% 0.0% 22.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mate master
0.0% 0.0% 39.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
m master
0.0% 0.0% 19.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
myspell master
0.0% 0.0% 76.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
n master
0.0% 0.0% 21.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
o master
0.0% 0.0% 21.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
patterns master
68.5% 73.2% 10.8% 0.4% 3.2% 0.0% Translate
patterns SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
patterns SLE-15-SP1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
perl master
0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
php master
0.0% 0.0% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
p master
0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
python master
0.0% 0.0% 22.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
q master
0.0% 0.0% 20.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
r master
0.0% 0.0% 21.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
rubygem master
0.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
s master
0.0% 0.0% 23.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
tesseract master
0.0% 0.0% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive master
0.0% 0.0% 14.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive-specs master
0.0% 0.0% 50.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
t master
0.0% 0.0% 30.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
u master
0.0% 0.0% 14.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
v master
0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
w master
0.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
wx master
0.0% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xfce4 master
0.0% 0.0% 74.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
x master
0.0% 0.0% 15.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago Weblate Admin Committed changes packages-i18n/patterns SLE-15-SP1 - Polish
2 weeks ago Ewelina Michalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-SP1 - Polish
Moduł Real Time rozszerzenia SLE
2 weeks ago Ewelina Michalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-SP1 - Polish
Wzorce dla modułu Real Time rozszerzenia SLE
2 weeks ago Ewelina Michalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-SP1 - Polish
Węzeł obliczeniowy zawiera minimalny obraz oprogramowania i obsługuje głównie programy symulacji. Usługi w tym węźle powinny być ograniczone do absolutnego minimum, a sam węzeł *musi* być instalowany w sposób automatyczny. Powinien być również instalowany wzorzec zmodularyzowanych bibliotek HPC.
2 weeks ago Ewelina Michalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
Węzeł obliczeniowy zawiera minimalny obraz oprogramowania i obsługuje głównie programy symulacji. Usługi w tym węźle powinny być ograniczone do absolutnego minimum, a sam węzeł *musi* być instalowany w sposób automatyczny. Powinien być również instalowany wzorzec zmodularyzowanych bibliotek HPC.
2 weeks ago Ewelina Michalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
Węzeł obliczeniowy zawiera minimalny obraz oprogramowania i obsługuje głównie programy symulacji. Usługi w tym węźle powinny być ograniczone do absolutnego minimum, a sam węzeł *musi* być instalowany w sposób automatyczny. Powinien być również instalowany wzorzec zmodularyzowanych bibliotek HPC.
2 weeks ago Ewelina Michalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-SP1 - Polish
32-bitowy wzorzec uzupełniający podstawowe narzędzia programistyczne.
2 weeks ago Ewelina Michalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
32-bitowy wzorzec uzupełniający podstawowe narzędzia programistyczne.
2 weeks ago Ewelina Michalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
32-bitowy wzorzec uzupełniający podstawowe narzędzia programistyczne.
2 weeks ago Ewelina Michalowska New translation packages-i18n/patterns SLE-15-SP1 - Polish
Wzorce dla mechanizmu Live Patching rozszerzenia SLE Live Patching
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year