Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
90.0% 78.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
5 months ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
a year ago admin Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
2 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
3 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
4 years ago none Committed changes skelcd-openSUSE/master - Polish
4 years ago Fisiu New translation skelcd-openSUSE/master - Polish
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się niewymagalne, nie
wpłynie to na wymagalność pozostałych postanowień. Niniejsza umowa będzie
podlegać prawom stanu Utah i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bez względu
na jakiekolwiek postanowienia co do sprzeczności praw, z wyłączeniem
zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych co do międzynarodowej sprzedaży
towarów. Niniejsza umowa stanowi całkowite porozumienie i umowę pomiędzy Wami i
projektem openSUSE co do jej przedmiotu i może być poprawiona tylko na piśmie
podpisanym przez obie strony. Żadne uchylenie żadnego prawa w myśl niniejszej
umowy nie będzie skuteczne jeśli nie będzie pisemne, podpisane przez odpowiednio
umocowanego przedstawiciela strony przyjmującej zobowiązanie. Żadne uchylenie
jakiegokolwiek przeszłego lub bieżącego prawa wynikające z jakiegokolwiek
naruszenia lub niepowodzenia w wykonaniu nie będzie uważane za uchylenie żadnego
przyszłego prawa wynikającego z niniejszej umowy. Użycie, powielanie lub
ujawnienie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom w
postanowieniach FAR 52.227-14 (grudzień 2007) Alternate III (grudzień 2007), FAR
52.227-19 (grudzień 2007) lub DFARS 252.227-7013 (b)(3) (listopad 1995), lub
odnośnym postanowieniom następnym.
4 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
4 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
5 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year