Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago None Resource update yast-autoinst/master - Polish
a month ago None Resource update yast-autoinst/master - Polish
2 months ago Weblate Admin Resource update yast-autoinst/master - Polish
2 months ago None Committed changes yast-autoinst/master - Polish
2 months ago Ewelina Michalowska New translation yast-autoinst/master - Polish
Konfigurowanie ustawień ogólnyzabezpiech...zeń
2 months ago Ewelina Michalowska New translation yast-autoinst/master - Polish
Konfiguracja ustawień ogólnyzabezpiech zeń
2 months ago Ewelina Michalowska New translation yast-autoinst/master - Polish
Następujących sekcji profilu AutoYaST nie można przetworzyć w tym systemie:<br><br>%s<br><br>Mogły one zostać błędnie wpisane lub profil nie zawiera wszystkich potrzebnych pakietów YaST w sekcji &lt;software/&gt;, które są wymagane do zapewnienia funkcji dostarczanych przez moduły dodatkowe.
2 months ago Ewelina Michalowska New translation yast-autoinst/master - Polish
Potrzebne pakiety: %s
2 months ago Ewelina Michalowska New translation yast-autoinst/master - Polish
Potrzebny pakiet: %s
2 months ago Ewelina Michalowska New translation yast-autoinst/master - Polish
Nie znaleziono żpotrzebnego padnych dyskówietu.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year