Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
94.8% 83.9% 0.7% 0.0% 0.0% 1.5% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago none Resource update yast-bootloader/master - Polish
a month ago none New string to translate yast-bootloader/master - Polish
a month ago none Resource update yast-bootloader/master - Polish
2 months ago none Resource update yast-bootloader/master - Polish
4 months ago admin Committed changes yast-bootloader/master - Polish
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-bootloader/master - Polish
Instalacja programu GRUB2 na urządzeniu nie powiodła się.
Polecenie `%{command}`.
Komunikat o błędzie: %{stderr}
4 months ago ewelinamichalowska Translation changed yast-bootloader/master - Polish
<p><b>Edytuj kolejność rozruchu dysków</b><br>
Pozwala określić kolejność dysków zgodnie z kolejnością w systemie BIOS.
Użyj klawiszy <b>W górę</b> i <b>W dół</b>, aby zmienić kolejność dysków.
Aby dodać dysk, użyj przycisku <b>Dodaj</b>.
Aby usunąć dysk, użyj przycisku <b>Usuń</b>.</p>
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-bootloader/master - Polish
<p><big><b>Kolejność dysków</b></big><br>
Aby
Edytuj kolejność rozruchu dysków</b><br>
Pozwala
określić kolejność dysków zgodnie z kolejnością w systemie BIOS,
u
.
U
żyj klawiszy <b>W górę</b> i <b>W dół</b>, aby zmienić kolejność dysków.
Aby dodać dysk, użyj przycisku <b>Dodaj</b>.
Aby usunąć dysk, użyj przycisku <b>Usuń</b>.</p>
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-bootloader/master - Polish
<p>Opcja <b>Domyślna sekcja rozruchu</b> umożliwia wybranie domyślnej sekcji rozruchu.
Jeśli sekcje nie są jeszcze wygenerowane (np. podczas instalacji), wówczas
pole to jest puste i opcja domyślna jest wybierana przez program grub2.</p>
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-bootloader/master - Polish
<p>KZaznaczenie opcji <b>Użyj konsolai graficznaej</b> umożliwia korzystanie z różnych rozdzielczości wyświetlania. Opcja <tt>auto</tt> powoduje podjęcie próby znalezienia najlepszej rozdzielczości na początku rozruchu.</p>
<p>W przypadku używania konsoli szeregowejZaznaczenie opcji <b>Użyj konsoli szeregowej</b> powoduje, że dane wyjściowe rozruchu są wyświetlane na urządzeniu szeregowym takim jak <tt>ttyS0</tt>. Należy określić co najmniej opcję <tt>--unit</tt>, a pełnia składnia ma postać: <tt>%s</tt>. Inne części są opcjonalne i w przypadku ich nieokreślenia używa sięne są wartości domyślnyche. Parametr <tt>LICZBA</tt> w poleceniu oznacza liczbę dodatnią, np. 8. Przykładowe parametry: <tt>serial --speed=38400 --unit=0</tt>.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year