Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
4 months ago admin Committed changes yast-caasp/master - Polish
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-caasp/master - Polish
Nie skonfigurowano serwera NTP. W wyniku tego klaster
może działać nieprawidłowo lub nie działać w ogóle.
Postępuj ostrożnie i na własne ryzyko.

Czy chcesz kontynuować instalację?
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-caasp/master - Polish
Serwery NTP
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-caasp/master - Polish
<p>Użyj przecinka (,) lub spacji do rozdzielania wielu wartości.</p>
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-caasp/master - Polish
<p>Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera NTP, który będzie używany do synchronizowania czasu na tym komputerze</p>
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-caasp/master - Polish
<h3>Serwery NTP</h3>
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-caasp/master - Polish
To nie jest prawidłowa lokalizacja serwerów NTP:
%{servers}

Wprowadź prawidłowy adres IP lub nazwę hosta
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-caasp/master - Polish
Serwery N&TP (oddzielone przecinkiem lub spacją)
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-caasp/master - Polish
To nie jest prawidłowa lokalizacja węzła administracyjnego. Wprowadź prawidłowy adres IP lub nazwę hosta
4 months ago ewelinamichalowska New translation yast-caasp/master - Polish
<p>Wprowadź nazwę hosta lub adres IP węzła sterownika, z którym będzie połączony ten komputer.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year