Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
98.7% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago None Resource update yast-firewall/master - Polish
a month ago Weblate Admin Resource update yast-firewall/master - Polish
3 months ago None Committed changes yast-firewall/master - Polish
3 months ago Ewelina Michalowska New translation yast-firewall/master - Polish
Nieznana strefa %1.
3 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-firewall/master - Polish
<p>Strefa sieci określa poziom zaufania względem połączeń sieciowych.</p>
<p>Jedną ze stref można wyznaczyć na strefę <b>domyślną</b>, klikając
przycisk <b>Ustaw jako domyślną</b>.</p>

<p>W kolumnie <b>Interfejsy</b> można zobaczyć, które interfejsy są
przypisane do danej strefy. Należy pamiętać, że dla strefy ustawionej jako
domyślna będą widoczne interfejsy przypisane do niej w sposób niejawny,
tzn. te interfejsy, które nie zostały przypisane bezpośrednio do tej strefy,
ale do strefy domyślnej.</p>

<p>Aby przypisać interfejs do danej strefy, wystarczy odwiedzić sekcję
<b>
If you want to assign an interface to a given zone, just visit the
<b>Interfaces</b> section
nterfejsy</b>.</p>
3 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-firewall/master - Polish
<p>Strefa sieci określa poziom zaufania względem połączeń sieciowych.</p>
<p>Jedną ze stref można wyznaczyć na strefę <b>domyślną</b>, klikając
przycisk <b>Ustaw jako domyślną</b>.</p>

<p>W kolumnie <b>Interfejsy</b> można zobaczyć, które interfejsy są
przypisane do danej strefy. Należy pamiętać, że dla strefy ustawionej jako
domyślna będą widoczne interfejsy jawnie do niej przypisaneprzypisane do niej w sposób niejawny,
tzn. te
interfejsy, które nie zostały przypisane bezpośrednio do tej strefy, ale do

ale do
strefy domyślnej.</p>

<p>If you want to assign an interface to a given zone, just visit the
<b>Interfaces</b> section.</p>
3 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-firewall/master - Polish
<p>Strefa sieci określa poziom zaufania względem połączeń sieciowych.</p>
<p>Jedną ze stref można wyznaczyć na strefę <b>domyślną</b>, klikając
przycisk <b>Ustaw jako domyślną</b>.</p>

<p>W kolumnie <b>Interfejsy</b> można zobaczyć, które interfejsy są
przypisane do danej strefy. Należy pamiętać, że dla strefy ustawionej jako
domyślna będą widoczne interfejsy jawnie do niej przypisane, tzn. te
interfejsy, które nie zostały przypisane bezpośrednio do tej strefy, ale do
strefy domyślnej.</p>

<p>If you want to assign an interface to a given zone, just visit
that are not assigned explicitly to that zone but to the
default one
e
<b>Interfaces</b> section
.</p>

<p>If you want to assign an interface to a given zone, just visit the
<b>Interfaces</b> section.</p>
3 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-firewall/master - Polish
<p>Strefa sieci określa poziom zaufania względem połączeń sieciowych.</p>
<p>Jedną ze stref można wyznaczyć na strefę <b>domyślną</b>, klikając
przycisk <b>Ustaw jako domyślną</b>.</p>

<p>W kolumnie <b>Interfejsy</b> można zobaczyć, które interfejsy są
przypisane do danej strefy. Należy pamiętać, że dla strefy ustawionej jako
domyślna będą widoczne interfejsy implicitly assigned to itjawnie do niej przypisane, itzn. te
interfejsy, that are not assigned explicitly to that zone but to the
default on
e.</p>

<p>If you want to assign an interface to a given zone
,
just visit those interfaces that are not assigned explicitly to that zone but to the
default one
e
<b>Interfaces</b> section
.</p>

<p>If you want to assign an interface to a given zone, just visit the
<b>Interfaces</b> section.</p>
3 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-firewall/master - Polish
<p>Strefa sieci określa poziom zaufania względem połączeń sieciowych.</p>
<p>Jedną ze stref można designate one of them as the <b>defawyznaczyć na strefę <b>domyślną</b>, klikając
przycisk <b>Ustaw jako domyślną</b>.</p>

<p>W kol
ult</b> zone by clicking the
<b>Set As Defa
mnie <b>Interfejsy</b> można zobaczyć, które interfejsy są
przypisane do danej strefy. Należy pamiętać, że dla strefy
ult</b> button.</p>

<p>In the <b>Interfaces</b> column you see
stawhich interfaces are assigned
to a given zone. Bear in mind that, for the zone
ionej jako
domyślna będą
which is set as the default
one, you will see the interfaces that are
idoczne interfejsy implicitly assigned to it, i.e.,
those interfaces that are not assigned explicitly to that zone but to the
default one.</p>

<p>If you want to assign an interface to a given zone, just visit the
<b>Interfaces</b> section.</p>
3 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-firewall/master - Polish
<p>Strefa sieci określa poziom zaufania względem połączeń sieciowych.</p>
<p>Jedną ze stref można designate one of them as the <b>default</b> zone by clicking the
<b>Set As Default</b> button.</p>

<p>In the <b>Interfaces</b> column you see which interfaces are assigned
to a given zone. Bear in mind that, for the zone which is set as the default
one, you will see the interfaces that are implicitly assigned to it, i.e.,
those interfaces that are not assigned explicitly to that zone but to the
default one.</p>

<p>If you want to assign an interface to a given zone, just visit the
<b>Interfaces</b> section.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year