yast2-iscsi-lio-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
10 months ago admin Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Polish
10 months ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
Użyj jednocześnie opcji Uwierzytelnianiae przez inicjatora oraz Uwierzytelnianie przez obiekty docelowe.
10 months ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
Uwierzytelnianie przez obiekty docelowye
10 months ago admin Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Polish
12 months ago none Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Polish
12 months ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
<p>Gdy opcja <b>Użyj uwierzytelniania logowania</b> jest włączona, należy dodać reguły <b>ACL</b> dla tego obiektu docelowego. \
Jeśli opcja <b>Użyj uwierzytelniania logowania</b> jest wyłączona, ten obiekt docelowy działa w <b>Trybie \
demonstracyjnym</b>, co oznacza, że dowolne inicjatory mogą uzyskiwać do niego dostęp bez uwierzytelniania </p>
12 months ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
<p><b>Powiąż wszystkie adresy IP</b> oznacza, że usługa będzie dostępna pod \
wszystkimi adresami IP serwera obiektów docelowych.</p>
12 months ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
<p>W polach <b>Adres IP</b> i <b>Numer portu</b> należy określić, pod jakim adresem i numerem \
portu będzie dostępna usługa. Domyślnym numerem portu jest 3260. Możliwe są tylko \
adresy IP przypisane do jednej z kart sieciowych.</p>
12 months ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
<p>Istnieje możliwość udostępnienia dowolnych urządzeń blokowych lub plików w jednostce LUN. W tym celu \
należy podać <b>Ścieżkę LUN</b> do urządzeń blokowych albo pliku. <b>Nazwa jednostki LUN</b> \
to dowolna nazwa jednoznacznie identyfikująca jednostkę LUN. Nazwa ta musi być unikatowa w grupie \
portali obiektów docelowych. Jeśli użytkownik nie poda nazwy
jednostki LUN, zostanie ona wygenerowana \
automatycznie. </p>
12 months ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
<p>Po kliknięciu opcji <b>Edytuj uwierzytelnienie</b> należy jednocześnie zaznaczyć opcje <b>Używaj \
uwierzytelniania przez obiekty docelowe</b> oraz <b>Uwierzytelnianie przez inicjatory</b>. \
Następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Nazwy użytkowników i hasła dla tych dwóch \
metod uwierzytelniania muszą być różne. W przeciwnym może wystąpić błąd CHAP.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year