yast2-iscsi-lio-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
97.2% 97.6% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago admin New string to translate yast-iscsi-lio-server/master - Polish
2 months ago admin Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Polish
4 months ago none Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Polish
6 months ago none Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Polish
a year ago admin Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
Uwierzytelnianie przez obiekty docelowye
a year ago admin Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Polish
a year ago none Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
<p>Gdy opcja <b>Użyj uwierzytelniania logowania</b> jest włączona, należy dodać reguły <b>ACL</b> dla tego obiektu docelowego. \
Jeśli opcja <b>Użyj uwierzytelniania logowania</b> jest wyłączona, ten obiekt docelowy działa w <b>Trybie \
demonstracyjnym</b>, co oznacza, że dowolne inicjatory mogą uzyskiwać do niego dostęp bez uwierzytelniania </p>
a year ago ewelinamichalowska New translation yast-iscsi-lio-server/master - Polish
<p><b>Powiąż wszystkie adresy IP</b> oznacza, że usługa będzie dostępna pod \
wszystkimi adresami IP serwera obiektów docelowych.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year