yast2-isns is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and it is being rendered obsolete by yast2-iscsi-lio-server soon. https://l10n.opensuse.org/projects/yast-iscsi-lio-server/
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
12 days ago admin Resource update yast-isns/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Committed changes yast-isns/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Committed changes yast-isns/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Suggestion accepted yast-isns/master - Polish
U góry wyświetlona jest lista wszystkich zestawów domen Discovery. Domeny Discoverywykrywania. Domeny wykrywania należą do zestawów domen Discoverywykrywania. <p>Domena Discoverywykrywania musi być członkiem zestawu domen Discoverywykrywania, aby byćła aktywnąa. </p><p>W bazie danych iSNS zestaw domen Discoverywykrywania zawiera domeny Discoverywykrywania, a domeny te zawierają członków węzła iSCSI.</p>
a year ago ewelinamichalowska Suggestion accepted yast-isns/master - Polish
Wyświetlana jest lista wszystkich domen wykrywania. Możliwe jest ich <b>Tworzenie</b> oraz <b>Usuwanie</b>. <p> Usunięcie domeny usuwa także jej członków z domeny, ale nie usuwa członków węzła iSCSI.</p>
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-isns/master - Polish
<p><b><big>Przerywanie inicjalizacji</big></b><br>
Można bezpiecznie przerwać działania konfiguratora, naciskając teraz przycisk <b>Przerwij</b>.</p>
a year ago ewelinamichalowska Committed changes yast-isns/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Committed changes yast-isns/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Suggestion accepted yast-isns/master - Polish
<p><b><big>Inicjalizacjaowanie konfiguracji demona iSNS</big></b><br>
</p>
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-isns/master - Polish
U góry wyświetlona jest lista wszystkich zestawów domen Discovery. Domeny Discovery należą do zestawów domen Discovery. <p>Domena Discovery musi być członkiem zestawu domen Discovery, aby być aktywną. </p><p>W bazie danych iSNS, zestaw domen Discovery zawiera domeny Discovery, a domeny te zawierają członków węzła iSCSI.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year