yast2-reipl is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 years ago none Committed changes yast-reipl/master - Polish
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
Inicjalizacjaowanie...
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Po potwierdzeniu w tymtego okniea dialogowym,ego można dokonawyzwolić ponownego uruchomienia komputera, po czym system zostaniey rozruch komputera,
np. przez zamknięcie systemu. System uruchomi się
automatycznie uruchomiony z określonego urządzenia.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>Loadparam</b> nie może miezawierać więcej niż 8 znaków. Określa konfigurację startową
programu rozruchowego zipl. Użyj jednego pustego znaku, aby wybrać konfiguracje domyślną.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p><b><big>Przerwanie inicjowania:</big></b><br>
MDziałanie konfiguratora można bezpiecznie przerwać działanie konfiguratora, naciskając teraz przycisk <b>Przerwij</b>.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Wartość pPolae <b>wWybór programu rozruchowego</b> musi byzawierać dodatnią liczbąę całkowitą,
która określa konfigurację startową programu rozruchowego zipl.
Wartość 0 oznacza
konfigurację domyślną.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>lLoadparam</b> nie może mieć więcej niż 8 znaków. Określa konfigurację startową
programu rozruchowego zipl. Użyj jednego pustego znaku, aby wybrać konfiguracje domyślną.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>loadparam</b> nie może mieć więcej niż 8 znaków. Określa ono
konfigurację startową
programu rozruchowego zipl. Proszę uUżyćj jednego pustego
znaku, aby wybrać konfiguracje domyślną.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>uUrządzenie</b> musi zawierać poprawnidłowy identyfikator magistrali urządzenia
zapisany małymi literami w formacie kompatybilnym z sysfs 0. <i>&lt;subchannel set ID&gt;</i>.<i>&lt;device ID&gt;</i>,
jak 0.0.5c51. W zależności od wybranej metody może to się odnosić do karty DASD lub FCP.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p><b><big>Przerwanie zapisu:</big></b><br>
Aby przerwać procedurę zapisu, należy nacisnąćciśnij przycisk <b>Przerwij</b>.
Dodatkowe okno będzidialogowe zawierało informację, czy jest to bezpieczne.
</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year