Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
7 months ago admin Resource update yast-sudo/master - Polish
a year ago none Committed changes yast-sudo/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-sudo/master - Polish
Reguły dla sudo
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-sudo/master - Polish
Istnieje już aAlias o nazwie %1. już istnieje
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-sudo/master - Polish
Jeśli nastąpi jej zmiana, niektóre programy mogą przestać funkcjonować.
NCzy na pewno edytować?
a year ago ewelinamichalowska Committed changes yast-sudo/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Suggestion removed yast-sudo/master - Polish
Jeśli nastąpi jej zmiana, niekóre programy mogą przestać funkcjonować.
Na pewno edytować?
a year ago ewelinamichalowska Suggestion accepted yast-sudo/master - Polish
<p>Proszę wWprowadzićź unikatową nazwę w polu <b>Nazwa aliasu</b>. Aby do aliasu dodać
nowe polecenie, proszę nacisnąćkliknij przycisk <b>Dodaj</b>. Pojawi sięZostanie wyświetlone okno, w którym będzie
można wprowadzić nazwę polecenia (albo wybrać polecenie po naciśnięciu przycisku <b>Przeglądaj</b>).
Dodatkowo można określić parametry polecenia, w polu <b>Parametry</b>.
a year ago ewelinamichalowska Committed changes yast-sudo/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-sudo/master - Polish
<p><b><big>Alias RunAs</big></b><br>
Alias RunAs jest bardzo podobny do aliasu użytkowników. Zawiera on jednego lub
więcej użytkowników, grup systemowych (poprzedzonych znakiem '%'%) albo innych
aliasów RunAs. Nazwa aliasu może być pojedynczym słowem (może zawierać jedynie
małe litery, cyfry i znak podkreślenia); jest ona następnie używanasłuży jedynie do odwoływania się
do wszystkich
użytkowników z tego aliasu.
</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year