Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Leap-15.0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-15.1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-42.3
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago admin Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
2 months ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
Ak používate NIS na overenie na vašej pracovnej stanici, odporúčame použítie <package>wicked</package> namiesto <package>NetworkManager</package> pre správu sieťových rozhraní, pretože <package>ypbind</package> sa dobre neintegruje s NetworkManager.
2 months ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
NIS/ypbind a NetworkManager
2 months ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
Táto časť uvádza desktopové problémy a zmeny v openSUSE Leap 15.01.
2 months ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
Niektoré balíky upravujú obsah súboru <filename>/var</filename> alebo <filename>/srv</filename> vo svojich RPM <literal>%post</literal> skriptoch. Tieto balíky nie sú kompatibilné. Ak nájdete takýto balík, podajte správu o chybe.
2 months ago stfnknorr Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
2 months ago stfnknorr Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
3 months ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
Táto časť obsahuje poznámky týkajúce sa zvýšenia verzie. Podporované scenáre a podrobné pokyny na zvýšenie verzie nájdete v dokumentácii na <link xlink:href="https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.update.osuse.html"/>.:
3 months ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
Viac informácií o zvýšení verzie na aktuálnu verziu openSUSE nájdete na <link xlink:href="https://en.opensuse.org/SDB:Distribution-USystem_upgrade"/>.
3 months ago stfnknorr Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year