Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Leap-15.1
98.9% 99.7% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-15.2
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
10 hours ago none Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
12 hours ago none New string to translate release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
12 hours ago none Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Slovak
13 hours ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
<package>nodejs8</package>: Premenované nNahradený <package>nodejs10</package> a <package>nodejs412</package>.
14 hours ago none New string to translate release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
14 hours ago none Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
9 days ago none Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
9 days ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
15.2
10 days ago none Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
10 days ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
Inštalátor podporuje systémovú rolu <emphasis>Transactional Server</emphasis>. Táto systémová rola obsahuje aktualizačný systém, ktorý aplikuje aktualizácie atomicky (ako jedna operácia) a umožňuje ľahko sa vrátiť, ak to bude potrebné. Tieto funkcie sú založené na nástrojoch na správu balíkov, na ktoré sa tiež spoliehajú všetky ostatné distribúcie SUSE a openSUSE. To znamená, že drvivá väčšina balíkov RPM, ktoré pracujú s inými systémovými rolami openSUSE Leap 15.12, pracujú aj so systémovou rolou <emphasis>Transactional Server</emphasis>.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year