Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Leap-15.1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-15.2
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
6 days ago none Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
6 days ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
<package>kdelibs4</package>: Nebude dostávať aktualizácie ani bezpečnostné opravy. Balík bude odstránený v nasledujúcej verzii openSUSE Leap.
6 days ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
<package>libqt4</package>: Nebude dostávať aktualizácie ani bezpečnostné opravy. Balík bude odstránený v nasledujúcej verzii openSUSE Leap.
6 days ago none New string to translate release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
6 days ago none Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
a week ago none Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
Odporúča sa aktualizácia z KDE 4 a Qt 4 na Plasma 5 a Qt 5. KDE 4 a Qt 4 už nie sú podporované. openSUSE Leap 15.2 stále obsahuje balíky KDE 4 a Qt 4 z dôvodov kompatibility. Tieto balíky však už nebudú dostávať aktualizácie a bezpečnostné opravy. Preto sa dôrazne odporúča nahradiť všetky nainštalované balíky KDE 4 a Qt4 balíkmi Plasma 5 a Qt 5, ktoré poskytujú rovnaké alebo aspoň podobné funkčnosti.
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
KDE 4 a Qt 4 nie sú udržiavané
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
<package>slapi-nis</package>: Odstránené, pretože tento modul nie je udržiavaný mimo prostredí FreeIPA a my nedodávame FreeIPA.
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
Táto časť uvádza desktopové problémy a zmeny v openSUSE Leap 15.12.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year