Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes yast-auth-client/master - Slovak
3 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-auth-client/master - Slovak
Nevracať členov skupiny pre skupinové vyhľadávanie. Ak je nastavené na pravda, atribút členstva v skupine sa nepožaduje od servera ldap a členovia skupín sa nevrátia pri spracovávaní volaní skupinových vyhľadávaní.
3 weeks ago none New string to translate yast-auth-client/master - Slovak
3 weeks ago none Resource update yast-auth-client/master - Slovak
4 weeks ago none Committed changes yast-auth-client/master - Slovak
4 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-auth-client/master - Slovak
Tiež aktualizovať DNS záznamy pre AD
4 weeks ago none New string to translate yast-auth-client/master - Slovak
4 weeks ago none Resource update yast-auth-client/master - Slovak
4 weeks ago none New string to translate yast-auth-client/master - Slovak
4 weeks ago none Resource update yast-auth-client/master - Slovak
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year