Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago admin Resource update yast-fcoe-client/master - Slovak
3 months ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Slovak
a year ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Slovak
a year ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Slovak
2 years ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Slovak
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
Nie je možné zapísať nastavenia pre rozhrania FCoE.
Podrobnosti nájdete v /var/log/YaST2/y2log.
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
Nie je možné prečítať konfiguračný súbor pre %1.
Môžete upraviť nastavenia a znovu vytvoriť rozhranie
FCoE VLAN, aby ste získali platnú konfiguráciu.
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
<p>Hodnoty sú:<br><b>Povoliť FCoE</b>: <i>áno</i> alebo <i>nie</i><br>Povolenie alebo zakázanie vytvárania inštancií FCoE.<br><b>Vyžadované DCB</b>: <i>áno</i> alebo <i>nie</i><br>Predvolené nastavenie je <i>áno</i>, DCB sa zvyčajne vyžaduje.<br><b>AUTO VLAN</b>: <i>áno</i> alebo <i>nie</i><br>Ak je nastavené <i>áno</i> 'fcoemon' vytvorí rozhrania VLAN automaticky.</p>
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
<p>Démon <i>fcoemon</i> číta tieto konfiguračné súbory pri inicializácii.<br> Existuje súbor pre každé rozhranie a hodnoty udávajú, či by sa mali vytvoriť inštancie FCoE a či sa vyžaduje DCB.</p>
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
<p>Upraviť nastavenia v /etc/fcoe/ethx</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year