Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes yast-firewall/master - Slovak
2 weeks ago Ferdinand Galko Translation changed yast-firewall/master - Slovak
ZObmierndzenia CPU:
2 weeks ago Ferdinand Galko New translation yast-firewall/master - Slovak
Zmiernenia CPU:
3 weeks ago None Resource update yast-firewall/master - Slovak
a month ago Weblate Admin Resource update yast-firewall/master - Slovak
3 months ago Weblate Admin Committed changes yast-firewall/master - Slovak
3 months ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-firewall/master - Slovak
<b>%s</b>nastavuje maskovanie pre danú zónu. Voľba je len pre IPv4. Pre IPv6 musí byť použitý nástroj príkazového riadka firewall-cmd a pokročilé pravidlá. IP Maskovanie, tiež nazývané IPMASQ alebo MASQ, umožňuje v sieti jednému alebo viacerým počítačom bez pridelených IP adries komunikovať pomocou IP adresy priradenej serveru.
3 months ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-firewall/master - Slovak
Služba SSH bude zakázaná (<a href="%s">povoliť</a>)
3 months ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-firewall/master - Slovak
Služba SSH bude povolená (<a href="%s">zakázať</a>)
3 months ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-firewall/master - Slovak
Firewall bude zakázaný (<a href="%s">povoliť</a>)
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year