yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
5 months ago none Committed changes yast-fonts/master - Slovak
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
Pokrytia skriptov
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>Ak je táto voľba zaškrtnutá, vynucuje prioritu tu definovaných preferenčných zoznamov. Pretláča odtiaľ rodiny pred požiadavkami dokumentov alebo GUI, ak pokrývajú požadovanú znakovú sadu.</p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>Ak nezáleží na metrickej kompatibilite, túto možnosť môže byť nezaškrtnutá.</p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>V predvolenom nastavení systém prednostne nahrádza metricky kompatibilné písma a FPL definované v tomto dialógu sa týmto pravidlom môžu obísť.</p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>Dve písma sú metricky kompatibilné, ak sú všetky zodpovedajúce písmená rovnakej veľkosti. To znamená, že dokument zobrazený pomocou týchto písiem má rovnakú veľkosť, s rovnakými zalomeniami riadkov, atď.</p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>V niektorých prípadoch sa FPL definované v tomto dialógu nezohľadňujú. Nasledujúce dve voľby posilňujú ich úlohu.</p>
5 months ago none Committed changes yast-fonts/master - Slovak
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>Systém vyhľadá prvú <b>nainštalovanú</b> rodinu v zozname, samozrejme, pričom sa zohľadnia aj ďalšie prvky dopytu. Dostupné balíky písiem pre distribúcie SUSE je možné prechádzať a nainštalovať z <b>fontinfo.opensuse.org.</b></p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
FPL definované v tomto dialógu sa pred ne vložia.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year