Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
6 months ago admin Resource update yast-iscsi-client/master - Slovak
8 months ago none Resource update yast-iscsi-client/master - Slovak
9 months ago admin Resource update yast-iscsi-client/master - Slovak
11 months ago none Resource update yast-iscsi-client/master - Slovak
a year ago FerdinandGalko Committed changes yast-iscsi-client/master - Slovak
a year ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-iscsi-client/master - Slovak
<p><b>automaticky</b> je pre ciele iSCSI, ktoré majú byť pripojené, keď sa služba iSCSI
spustí.</p>
a year ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-iscsi-client/master - Slovak
<p><b>pri štarte</b> je ciele iSCSI, ktoré sa majú pripojiť počas štartu systému, t. j. keď
koreň je na iSCSI. Ako také to bude vyhodnotené s initrd.</p>
a year ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-iscsi-client/master - Slovak
<p><b>ručne</b> je pre ciele iSCSI, ktoré nemajú byť pripojené v predvolenom
nastavení, používateľ ich musí manuálne pripojiť</p>
a year ago none Resource update yast-iscsi-client/master - Slovak
a year ago none Resource update yast-iscsi-client/master - Slovak
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year