yast2-iscsi-lio-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
3 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
Prosím, zadajte normálny súbor alebo blokové zariadenie.
3 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
Tento súbor neexistuje!
3 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
Číslo LUN(ponechať tu '-1' pre automatické vytvorenie)
3 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
Potom zmažte chybné LUN.
3 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
Skontrolujte, či sa používa úložisko alebo číslo LUN, názov je platný.
3 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
Zlyhalo vytvorenie čísel LUN s takýmito úložiskami:
3 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
Zlyhalo vymazanie cieľa:
a month ago none Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation yast-iscsi-lio-server/master - Slovak
<p>Keď je <b>Použiť prihlasovacie overenie</b> povolené, musíte pridať pravidlá <b>ACL</b> \
pre tento cieľ. Ak je <b>Použiť prihlasovacie overenie</b> zakázané, tento cieľ bude pracovať \
v <b>Demo režime</b>, to znamená, že k tomuto cieľu má prístup každý iniciátor bez akýchkoľvek overení </p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year