yast2-isns is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and it is being rendered obsolete by yast2-iscsi-lio-server soon. https://l10n.opensuse.org/projects/yast-iscsi-lio-server/
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
yesterday none Resource update yast-isns/master - Slovak
3 months ago none Resource update yast-isns/master - Slovak
4 months ago admin Resource update yast-isns/master - Slovak
8 months ago admin Resource update yast-isns/master - Slovak
2 years ago none Resource update yast-isns/master - Slovak
2 years ago none Resource update yast-isns/master - Slovak
2 years ago none Resource update yast-isns/master - Slovak
4 years ago none Committed changes yast-isns/master - Slovak
4 years ago FerdinandGalko Translation changed yast-isns/master - Slovak
Zoznam všetkých uzlov iSCSI je zobrazený podľa vyhľadávacej domény. Výber ďalšej vyhľadávacej domény obnoví zoznam s členmi z tejto vyhľadávacej domény. Je možné <b>Pridať</b> uzol iSCSI do vyhľadávacej domény alebo uzol <b>Zmazať</b>. <p>Vymazanie uzla ho odstráni z domény, ale nezmaže uzol iSCSI</p> <p> Vytvorenie uzla iSCSI umožňuje, aby bol ešte nezaregistrovaný uzol pridaný ako člen vyhľadávacej domény. Keď iniciátor alebo cieľ zaregistruje tento uzol, potom sa stane súčasťou tejto domény</p> <p>Keď iniciátor iSCSI urobí vyhľadávaciu požiadavku, služba iSNS vráti všetky ciele iSCSI uzla, ktoré sú členmi rovnakých vyhľadávacích domén.</p>
4 years ago none Resource update yast-isns/master - Slovak
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year