Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago admin Resource update yast-kdump/master - Slovak
2 months ago admin Resource update yast-kdump/master - Slovak
4 months ago none Committed changes yast-kdump/master - Slovak
4 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>Povoliť okamžitý reštart po uložení jadra</b> -
Povolí okamžitý reštart po uložení jadra v kdump.<br></p>
4 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>CIFS</b> - Uložiť obraz kdump cez CIFS.
<i>Názov servera</i> - Názov servera.
<i>Exportované zdieľanie</i> - Názov zdieľania pre windows.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
<i>Použiť overenie</i> povoľuje overené pripojenie k serveru.
<i>Používateľské meno</i> pre pripojenie. <i>Heslo</i> pre pripojenie.<br></p>
4 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>NFS</b> - Uložiť obraz kdump na NFS.
<i>Názov servera</i> - Názov nfs servera.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.<br></p>
4 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>SFTP</b> - Uložiť obraz kdump cez SFTP.
<i>Názov servera</i> - Názov servera.
<i>Port</i> - Číslo portu pre pripojenie.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
<i>Používateľské meno</i> pre SSH pripojenie.
<i>Heslo</i> pre SSH pripojenie.<br></p>
4 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>SSH</b> - Uložiť obraz kdump cez SSH a 'dd' na cieľovom stroji.
<i>Názov servera</i> - Názov servera.
<i>Port</i> - Číslo portu pre pripojenie.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
<i>Používateľské meno</i> pre SSH pripojenie.
<i>Heslo</i> pre SSH pripojenie.<br></p>
4 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>FTP</b> - Uložiť obraz kdump cez FTP.
<i>Názov servera</i> - Názov ftp servera.
<i>Port</i> - Číslo portu pre pripojenie.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
<i>Povoliť anonymné FTP</i> povoľuje anonymné pripojenie k serveru.
<i>Používateľské meno</i> pre ftp pripojenie. <i>Heslo</i> for ftp pripojenie.<br></p>
4 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>Lokálny súborový systém</b> - Uložiť obrazy kdump v lokálnom súborovom systéme.
<i>Adresár pre ukladanie výpisov</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
Vyberanie adresára pre ukladanie obrazov kdump cez dialóg stlačením <i>Prechádzať</i>
<br></p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year