Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
5 days ago none Committed changes yast-network/master - Slovak
5 days ago FerdinandGalko New translation yast-network/master - Slovak
<p>V prostredí s viacerými <b>Prístupovými bodmi</b> môžete
definovať ten, ku ktorému sa chcete pripojiť zadaním jeho MAC adresy.</p>
5 days ago FerdinandGalko New translation yast-network/master - Slovak
<P><B><BIG>Prerušenie inicializácie:</BIG></B><BR>
Teraz môžete bezpečne prerušiť inicializáciu stlačením
<B>Prerušiť</B>.</P>
6 days ago none New string to translate yast-network/master - Slovak
6 days ago none Resource update yast-network/master - Slovak
10 days ago none Committed changes yast-network/master - Slovak
10 days ago FerdinandGalko New translation yast-network/master - Slovak
Vybraté zariadenie bolo použité v iných zariadeniach.<br>Po vymazaní budú tieto zariadenia modifikované<ul>%s</ul><br>a tieto zariadenia vymazané: <ul>%s</ul><br>Naozaj vymazať?
11 days ago none New string to translate yast-network/master - Slovak
11 days ago none Resource update yast-network/master - Slovak
13 days ago none Resource update yast-network/master - Slovak
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year