This is a SUSE Linux Enterprise module, not intended for community usage.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
7 hours ago none Resource update yast-registration/master - Slovak
2 months ago none Resource update yast-registration/master - Slovak
3 months ago none Committed changes yast-registration/master - Slovak
3 months ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-registration/master - Slovak
Prosím, spustite pôvodný systém a uistite sa, že všetky registrovateľné produkty sú správne zaregistrované.
Skontrolujte tiež, či je nainštalovaný systém podporovaný pre zvýšenie verzie na
%{product}.
3 months ago none New string to translate yast-registration/master - Slovak
3 months ago none Resource update yast-registration/master - Slovak
3 months ago none Committed changes yast-registration/master - Slovak
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
<p>
URL servera SRMT musí používať protokol http alebo https, iné schémy nie sú podporované.</p>
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
Registračný kód alebo URL SRMT servera
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
Registrovať systém cez lokálny SMT/RMT server
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year