This is a SUSE Linux Enterprise module, not intended for community usage.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
12 days ago none Resource update yast-registration/master - Slovak
4 weeks ago none Committed changes yast-registration/master - Slovak
4 weeks ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-registration/master - Slovak
Prosím, spustite pôvodný systém a uistite sa, že všetky registrovateľné produkty sú správne zaregistrované.
Skontrolujte tiež, či je nainštalovaný systém podporovaný pre zvýšenie verzie na
%{product}.
a month ago none New string to translate yast-registration/master - Slovak
a month ago none Resource update yast-registration/master - Slovak
a month ago none Committed changes yast-registration/master - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
<p>
URL servera SRMT musí používať protokol http alebo https, iné schémy nie sú podporované.</p>
a month ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
Registračný kód alebo URL SRMT servera
a month ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
Registrovať systém cez lokálny SMT/RMT server
a month ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
<p>Ak vaša sieť nasadí vlastný registračný server, nastavte správnu adresu URL servera
a umiestnenie SRMT certifikátu v <b>Nastavenia SRMT servera</b>. Pre ďalšiu
pomoc si pozrite váš SRMT manuál.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year