Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 months ago admin Resource update yast-snapper/master - Slovak
a year ago none Committed changes yast-snapper/master - Slovak
a year ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-snapper/master - Slovak
<p>Kliknite na <b>Obnoviť</b> pre aktualizáciu zoznamu snímok. Toto je potrebné iba,
ak nejaký iný program mení zoznam snímok.</p>
a year ago none Resource update yast-snapper/master - Slovak
a year ago admin Resource update yast-snapper/master - Slovak
a year ago none Resource update yast-snapper/master - Slovak
2 years ago none Committed changes yast-snapper/master - Slovak
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-snapper/master - Slovak
Dopytovanie snapper snímok zlyhalo:
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-snapper/master - Slovak
Žiadne konfigurácie pre snapper neexistujú. Musíte vytvoriť jednu alebo
viac konfigurácií, ktoré použije yast2-snapper. Nástroj príkazového riadka
pre snapper možno použiť na vytvorenie konfigurácií.
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-snapper/master - Slovak
Dopytovanie snapper konfigurácií zlyhalo:
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year