Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
yesterday Weblate Admin Resource update yast-storage/master - Slovak
3 weeks ago None Resource update yast-storage/master - Slovak
3 weeks ago Weblate Admin Committed changes yast-storage/master - Slovak
3 weeks ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-storage/master - Slovak
<p>Vyberte schému rozdelenia disku:</p><p><ul><li>Obyčajné oddiely (bez LVM), jednoduchý tradičný spôsob</li><li>LVM (Logical Volume Management): <p>Toto je flexibilnejší spôsob spravovania miesta na disku. </p><p>Jednotlivé súborové systémy môžete rozdeliť na viacero diskov a neskôr podľa potreby disky pridať (alebo do určitej miery odstrániť). </p><p>Definujete PV (Physical Volumes) z diskových oddielov alebo celých diskov a kombinujete ich do VG (Volume Groups), ktoré slúžia ako úložných fondov. Môžete vytvoriť LVs (logical volumes) a na nich vytvoriť súborové systémy (Btrfs, Ext2/3/4, XFS).</p><p>V tomto <i>Sprevádzanom nastavení</i> toto všetko sa pre vás vykoná pre štandardné rozloženie súborového systému, ak zaškrtnete <b>Povoliť LVM</b>.</li></ul></p><p><b>Povoliť šifrovanie disku</b> (s alebo bez LVM) pridáva vrstvu šifrovania LUKS do nastavenia rozdelenia disku. Treba upozorniť, že pri každom štarte systému budete musieť zadať správne heslo. </p><p><i>Ak heslo stratíte, neexistuje spôsob, ako ho obnoviť, preto sa uistite, že ho nestratíte!</i></p>
3 weeks ago None Committed changes yast-storage/master - Slovak
3 weeks ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-storage/master - Slovak
<ul><li>Zmeniť veľkosť v prípade potreby (iba oddiely Windows)</li><li>Zmeniť veľkosť alebo odstrániť v prípade potreby (iba oddiely Windows)</li></ul><p>Táto posledná možnosť znamená pokúsiť sa zmeniť veľkosť oddielu(ov) Windows pre vytvorenie dostatku miesta na disku pre Linux, ale ak to nestačí, úplne vymazať oddiel Windows.</p>
3 weeks ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-storage/master - Slovak
<p>Vyberte disk, na ktorom chcete vytvoriť koreňový súborový systém. </p><p>Toto je tiež disk, na ktorom sa spravidla vytvoria nevyhnutné oddiely súvisiace so štartom systému: /boot, ESP (EFI System Partition), BIOS-Grub. To znamená, že tento disk by mal byť použiteľný v systéme BIOS / firmware stroja.</p><p>V tomto dialógu si tiež môžete vybrať, čo robiť s existujúcimi oddielmi:</p><p><ul><li>Nemeniť (ponechať ich tak, ako sú)</li><li>Odstrániť v prípade potreby</li><li>Odstrániť, aj keď nie je potrebné (vždy odstrániť)</li></ul>
3 weeks ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-storage/master - Slovak
Vyberte typ súborového systému pre každý z oddielov.
3 weeks ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-storage/master - Slovak
Vyberte typ súborového systému pre každý zo zväzkov.
3 weeks ago None Committed changes yast-storage/master - Slovak
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year