Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago none Committed changes yast-storage/master - Slovak
2 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-storage/master - Slovak
Skupina zväzkov obsahuje prekladané logické zväzky a vybrané zariadenia sú príliš malé na to, aby ich bolo možné prideliť. Treba upozorniť, že veľkosť prekladaného zväzku je obmedzená jeho počtom prekladaní a veľkosťou fyzických zväzkov.
2 weeks ago FerdinandGalko Translation changed yast-storage/master - Slovak
<p><b>%{label}</b> je cesta podzväzku. Treba upozorniť, že cesta by mala mať na začiatku cestu predvoleného podzväzku, zvyčajne @\. Cestu nie je možné upraviť pre existujúce podzväzky.</p>
2 weeks ago FerdinandGalko New translation yast-storage/master - Slovak
Počet fyzických zväzkov nie je dostatočný. Skupina zväzkov obsahuje prekladané logické zväzky. Vyberte, prosím, aspoň %s zariadení, aby ste uspokojili počet prekladaní aktuálnych zväzkov.
2 weeks ago FerdinandGalko Translation changed yast-storage/master - Slovak
Nastavte počet blokov v pruhuekladaní RAID. Toto je počet blokov čítaných alebo zapísaných na disk pre presunom na ďalší disk (tiež označované ako veľkosť kusa). Platné hodnoty sú čísla väčšie ako 0 alebo 'none'.
2 weeks ago FerdinandGalko Translation changed yast-storage/master - Slovak
Pruhyekladania: %s
2 weeks ago FerdinandGalko Translation changed yast-storage/master - Slovak
<b>Pruhyekladanie</b> ukazuje počet pruhovekladaní pre logické zväzky LVM
a ak je väčší ako jedna, je veľkosť pruhovekladaní v zátvorkách.
2 weeks ago FerdinandGalko Translation changed yast-storage/master - Slovak
RAID &10 (Zrkadlenie a sMirroring and Striping)
2 weeks ago FerdinandGalko Translation changed yast-storage/master - Slovak
RAID &6 (Dvojitý rual Redundantný s Striping)
2 weeks ago FerdinandGalko Translation changed yast-storage/master - Slovak
RAID &0 (PrekladanieStriping)
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year