Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
87.5% 94.4% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 weeks ago Weblate Admin Resource update yast-add-on/master - Albanian
a month ago Weblate Admin Resource update yast-add-on/master - Albanian
2 months ago None Committed changes yast-add-on/master - Albanian
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-add-on/master - Albanian
Asnjë produkt i gjetur në depo.
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-add-on/master - Albanian
Le të ndërpresin instalimin e produktit shtesë?
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-add-on/master - Albanian
Repozitoret u gjetën
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-add-on/master - Albanian
<p> <big> <b> Përzgjedhja Repository Software </ b> </ big> <br>
Mostrat e shumëfishta u gjetën në mediumin e përzgjedhur.
Zgjidh depozitën që do të përdorësh. </ P>
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-add-on/master - Albanian
Përzgjedhja e depos Software
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-add-on/master - Albanian
URL:% 1, Drejtoria:% 2
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-add-on/master - Albanian
Asnjë depo softuerësh nuk gjendet në media.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year