Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
78.4% 63.1% 2.6% 5.9% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 months ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
a year ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
a year ago none Committed changes yast-audit-laf/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><p>Disponuesi 'audispd' është një multiplexor ngjarje auditimi.
Për më shumë informacion shikoni faqet manuale ('man audispd' dhe 'man audispd.conf'). </ P> 2
a year ago KristinaQejvanaj Marked for edit yast-audit-laf/master - Albanian
<p> 1 <b> 2Komunikimi </ b> 3: Kontrollon komunikimin midis daemonit dhe dispecerit
program. Një komunikim <i> 4lossy </ i> 5 do të thotë që ngjarjet që shkojnë në dispeçer janë hedhur poshtë
kur radhë (një 128kB) është plot. Zgjidhni <i> 6lossless </ i> 7 nëse doni një bllokim / humbje
komunikimit. </ p> 8
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p> 1 <b> 2Komunikimi </ b> 3: Kontrollon komunikimin midis daemonit dhe dispecerit
program. Një komunikim <i> 4lossy </ i> 5 do të thotë që ngjarjet që shkojnë në dispeçer janë hedhur poshtë
kur radhë (një 128kB) është plot. Zgjidhni <i> 6lossless </ i> 7 nëse doni një bllokim / humbje
komunikimit. </ p> 8
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><b>D</b>ispeçer</b>: Programi i dispeçerëve është nisur nga daemoni i auditimit dhe
merr të gjitha ngjarjet e auditimit në stdin. </ p> 4
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p> <b> <big> Konfigurimi i dispatcherit të auditimit </ big> </ b> <br>
Informata të hollësishme në lidhje me cilësimet e dispeçerimit mund të merren nga faqja manuale
('njeri auditd.conf'). </ p>
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><b>Formati i emrit të kompjuterit </ b> 3 përshkruan si të shkruhet emri i kompjuterit në
log file. Nëse <i> 4USER </ i> 5 është caktuar, emri <b> 6User Defined </ b> 7 është
përdorur. <i> 8NONE </ i> 9 nuk do të thotë që emri i kompjuterit të futet. <i> 0HOSTNAME </ i> përdorë
emrin e kthyer nga syscall 'gethostname'. <i> FQD </ i> përdor plotësisht të kualifikuar
emri i domain-it. </ p>
a year ago KristinaQejvanaj Translation changed yast-audit-laf/master - Albanian
Nëse veprimi është caktuar në <i> 2ROTATE </ i> 3 <b> 4Numri i Dosjeve të Identifikimit </ b> 5 specifikon numrine dosjeve për të mbajtur. Set to <i> 6SYSLOG </ i> 7, daemoni i auditimit do të shkruajë një paralajmërim në / var / log / mesazhe. Me <i> 8SUSPEND </ i> 9 daemoni ndalon shkrimin e të dhënavedisk. <i> 0IGNORE </ i> nënkupton të bëjë asgjë, <i> KEEP_LOGS </ i> është i ngjashëmpër të ROTAT, por skedarët e dokumentëve nuk mbivendosen. </ p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year