Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
78.4% 63.1% 2.6% 5.9% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
2 months ago none Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
3 months ago none Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
6 months ago none Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
7 months ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
11 months ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
2 years ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
2 years ago none Committed changes yast-audit-laf/master - Albanian
2 years ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><p>Disponuesi 'audispd' është një multiplexor ngjarje auditimi.
Për më shumë informacion shikoni faqet manuale ('man audispd' dhe 'man audispd.conf'). </ P> 2
2 years ago KristinaQejvanaj Marked for edit yast-audit-laf/master - Albanian
<p> 1 <b> 2Komunikimi </ b> 3: Kontrollon komunikimin midis daemonit dhe dispecerit
program. Një komunikim <i> 4lossy </ i> 5 do të thotë që ngjarjet që shkojnë në dispeçer janë hedhur poshtë
kur radhë (një 128kB) është plot. Zgjidhni <i> 6lossless </ i> 7 nëse doni një bllokim / humbje
komunikimit. </ p> 8
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year