Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
9.7% 7.7% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 days ago none New string to translate yast-auth-client/master - Albanian
3 days ago none Resource update yast-auth-client/master - Albanian
3 days ago none New string to translate yast-auth-client/master - Albanian
3 days ago none Resource update yast-auth-client/master - Albanian
7 months ago none Committed changes yast-auth-client/master - Albanian
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ju lutem vendoseni serverin URI
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ky kompjuter po lexon aktualisht bazën e të dhënave nga ofruesi i identitetit SSSD.
Para se të përdorni bazën e të dhënave të LDAP sudoers (nss_ldap), çaktivizoni bazën e të dhënave SSSD sudo nga "User Logon Management".
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ky kompjuter aktualisht po lexon bazën e të dhënave të grupit nga ofruesi i identitetit SSSD.
Para se të përdorni bazën e të dhënave të grupit LDAP (nss_ldap), çaktivizoni bazën e të dhënave të grupit SSSD nga "Menaxhimi i hyrjes së përdoruesit".
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ky kompjuter aktualisht po lexon bazën e të dhënave të përdoruesit nga ofruesi i identitetit SSSD.
Para se të përdorni bazën e të dhënave të përdoruesit të LDAP (nss_ldap), çaktivizoni bazën e të dhënave të SSSD nga "Menaxhimi i Identifikimit të Përdoruesve".
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ky kompjuter aktualisht përdor SSSD për të autentikuar përdoruesit.
Para se të mund të përdorni autentikimin e vjetër LDAP (pam_ldap), çaktivizoni SSSD nga "Menaxhimi i Identifikimit të Përdoruesve"
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year