Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
84.6% 90.6% 15.4% 15.4% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 years ago none Committed changes yast-control-center/master - Albanian
2 years ago EvaVranici New translation yast-control-center/master - Albanian
&Anulo
2 years ago EvaVranici New translation yast-control-center/master - Albanian
C&ontinue
2 years ago EvaVranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Konfirmo
2 years ago EvaVranici New translation yast-control-center/master - Albanian
%1 ekziston dhe është e mbrojtur nga shkrimi!
Vërtet të mbishkruhet?
2 years ago EvaVranici New translation yast-control-center/master - Albanian
%1 ekziston! Vërtet të mbishkruhet?
2 years ago EvaVranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Duke shkruar dosjet log ...
2 years ago EvaVranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Nuk mund të ruhej y2logs.
2 years ago EvaVranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Dosjet log u shkruajtën me sukses.
2 years ago EvaVranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Qendra e Kontrollit YaST nuk po punon si root.
Ju mund të shihni vetëm modulet të cilat nuk kërkojnë privilegje root-i.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year