Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
47.2% 35.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
2 months ago admin Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
6 months ago admin Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
9 months ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
a year ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
a year ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i shërbimeve </big> <br> </b> <br> Aktivizoni ose çaktivizoni fillimin e shërbimeve <b> fcoe </b> dhe <b> lldpad </b> > në kohën e boot. </p>
a year ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Redaktimi ose Fshirja: </big> </b> <br>
Nëse shtypni <b> Redakto </b>, një dialog shtesë në të cilin mund të ndryshoni
konfigurimi hapet. </p>
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Shtimi i një klienti fcoe: </big> </b> <br>
Zgjidhni një klient fcoe nga lista e klientëve të zbuluar të fcoe.
Nëse klienti juaj fcoe nuk u zbulua, përdorni <b> Tjetër (jo i zbuluar) </b>.
Pastaj shtypni <b> Konfiguro </b>. </p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year