yast2-instserver is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
33.0% 17.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
9 days ago admin Resource update yast-instserver/master - Albanian
2 months ago admin Resource update yast-instserver/master - Albanian
9 months ago none Committed changes yast-instserver/master - Albanian
9 months ago KristinaQejvanaj Translation changed yast-instserver/master - Albanian
<p><> <big> Konfigurimi i serverit HTTP </big> </b> <br>
</ Pp>
9 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-instserver/master - Albanian
<p><> <big> Konfigurimi i serverit HTTP </big> </b> <br>
</ P>
9 months ago none Committed changes yast-instserver/master - Albanian
9 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-instserver/master - Albanian
<p>Për të përfunduar këtë konfigurim, duhet të jetë një server FTP
instaluar dhe filluar.</p>
9 months ago KristinaQejvanaj Translation changed yast-instserver/master - Albanian
<p><> <big> Konfigurimi i serverit FTP </big> </b> <br>
</ Pp>
9 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-instserver/master - Albanian
<p><> <big> Konfigurimi i serverit FTP </big> </b> <br>
</ P>
9 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-instserver/master - Albanian
<p>Për të përfunduar këtë konfigurim, një hyrje të re në skedar
<em>/ etj / eksportet </em> duhet të shtohet dhe serveri NFS duhet të jetë
instaluar dhe filluar.
</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year