This is a SUSE Linux Enterprise module, not intended for community usage.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
38.5% 25.2% 1.3% 0.4% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
4 days ago none New string to translate yast-registration/master - Albanian
4 days ago none Resource update yast-registration/master - Albanian
a month ago none New string to translate yast-registration/master - Albanian
a month ago none Resource update yast-registration/master - Albanian
a month ago none Committed changes yast-registration/master - Albanian
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
Zgjatja ose moduli nuk është zgjedhur për t'u instaluar.
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
Zgjatja ose moduli është zgjedhur për tu instaluar nga përdoruesi ose është i paracaktuar si një shtesë e rekomanduar.
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
<p>Zgjatjet dhe modulet mund të kenë disa gjendje në varësi të mënyrës së zgjedhjes së tyre.</p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
<p>Nëse dëshironi të hiqni ndonjë shtesë ose modul, duhet të futeni në Qendrën e Klientëve të SUSE dhe t'i largoni ato manualisht atje.</p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
<p>Ju lutemi vini re, se disa shtesa ose module mund të kenë nevojë për kod specifik regjistrimi.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year