Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
23.5% 7.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a week ago none Committed changes yast-security/master - Albanian
a week ago KristinaQejvanaj New translation yast-security/master - Albanian
<p><b><big>Ruajtja e konfigurimit të sigurisë</big></b>
<br>Ju lutëm prisni...<br></p>
a week ago KristinaQejvanaj New translation yast-security/master - Albanian
Hyrja
a week ago KristinaQejvanaj New translation yast-security/master - Albanian
Cilësimet e hyrjes
a week ago KristinaQejvanaj New translation yast-security/master - Albanian
Gjatësia minimale e fjalëkalimit nuk mund të jetë më e madhe se maksimumi.
Gjatësia maksimale e fjalëkalimit për metodën e zgjedhur të kriptimit është% 1.
a week ago KristinaQejvanaj New translation yast-security/master - Albanian
Numri minimal i ditëve nuk mund të jetë më i madh
sesa maksimumi.
a week ago KristinaQejvanaj New translation yast-security/master - Albanian
Mosha e fjalëkalimit
a week ago KristinaQejvanaj New translation yast-security/master - Albanian
Cilësimet i fjalëkalimit
a week ago KristinaQejvanaj New translation yast-security/master - Albanian
Analizimi i sistemit
a week ago KristinaQejvanaj New translation yast-security/master - Albanian
&Përshkrim
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year