Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
19.7% 11.8% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
10 days ago none Resource update yast-sound/master - Albanian
12 days ago none Resource update yast-sound/master - Albanian
4 months ago none Resource update yast-sound/master - Albanian
4 months ago admin Resource update yast-sound/master - Albanian
8 months ago admin Resource update yast-sound/master - Albanian
2 years ago none Resource update yast-sound/master - Albanian
2 years ago none Committed changes yast-sound/master - Albanian
2 years ago EvaVranici New translation yast-sound/master - Albanian
Luaj test zëri në kartën e dhënë të zërit
2 years ago EvaVranici New translation yast-sound/master - Albanian
Vlera e parametrit specifik të modulit.
2 years ago EvaVranici Translation changed yast-sound/master - Albanian
Shto kartë zëri. Pa parametra, shto të parën të dedektuar.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year