Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
97.2% 99.1% 1.9% 2.8% 0.9% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes yast-sudo/master - Albanian
3 months ago Kristina Qejvanaj Marked for edit yast-sudo/master - Albanian
New RunAs Alias
3 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
New RunAs Alias
3 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
RunAs or RunAs Alias
3 months ago Kristina Qejvanaj Marked for edit yast-sudo/master - Albanian
New RunAs Alias
3 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
New RunAs Alias
6 months ago None Resource update yast-sudo/master - Albanian
6 months ago None Committed changes yast-sudo/master - Albanian
6 months ago Eva Vranici Translation changed yast-sudo/master - Albanian
<p> 1 Për të redaktuar rregullin ekzistues, zgjidhni një hyrje nga tabela dhe klikoni mbi
<b> 2Edit <b>Butoni</ b> 3 butonb>redakto. Për të fshirë hyrjen e përzgjedhur, klikoni butonin <b> 4<b>butonin</b>Fshije</ b> 5.
</ p> 6
6 months ago Eva Vranici Committed changes yast-sudo/master - Albanian
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year