yast2-tftp-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
80.0% 61.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 months ago admin Resource update yast-tftp-server/master - Albanian
7 months ago none Committed changes yast-tftp-server/master - Albanian
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Po
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Aktivizohet serveri TFTP:
7 months ago KristinaQejvanaj Translation changed yast-tftp-server/master - Albanian
IDuke initcializing uar...
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Initializing ...
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Duke inicializuar ...
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Drejtoria duhet të fillojë me një shtypje (/)
dhe nuk duhet të përmbajë hapësira.
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
<p>Vini re se TFTP dhe FTP nuk janë të njëjta.</p>
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
<p> Përdorni këtë për të mundësuar një server për TFTP (protokoll i transferimit të parëndësishëm të skedarëve). Serveri do të fillohet duke përdorur xinetd. </p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year