yast2-wol is not part of openSUSE Leap 15 nor openSUSE Tumbleweed.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
72.7% 69.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-wol/master - Albanian
a year ago none Committed changes yast-wol/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-wol/master - Albanian
Nuk u gjet asnjë klient i konfiguruar më parë.
Megjithatë, një konfiguracion DHCP u gjet në këtë sistem. Importo hostin
të dhënat e konfigurimit (adresat MAC dhe emrat e strehuesit) nga
'/Etc/dhcpd.conf'?
a year ago KristinaQejvanaj New contributor yast-wol/master - Albanian
2 years ago none Resource update yast-wol/master - Albanian
2 years ago none Committed changes yast-wol/master - Albanian
2 years ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Adresa MAC e
Klienti:
2 years ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Emër host:
2 years ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Vërtet të fshihet ky artikull?
2 years ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Zgjohu
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year