Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Leap-15.1
78.3% 71.0% 6.5% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Leap-15.2
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
Alternativt, lägg till ett avögonblicksbilds-ID till slutet av kommandot för att återgå till ett specifikt ID.
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Swedish
Alternativt, lägg till ett avögonblicksbilds-ID till slutet av kommandot för att återgå till ett specifikt ID.
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
För att återställa den sista ögonblicksavbildningen, dvs. den avbild som innehåller förändringarna i rotfilsystemet, kontrollera att ditt system är startat med den näst sista avögonblicksbilden och kör kommandot: <command>transactional-update rollback</command>
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Swedish
För att återställa den sista ögonblicksavbildningen, dvs. den avbild som innehåller förändringarna i rotfilsystemet, kontrollera att ditt system är startat med den näst sista avögonblicksbilden och kör kommandot: <command>transactional-update rollback</command>
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
Systemrollen <emphasis>Transactional Server</emphasis> behöver minst 12 GB ledigt diskutrymme för Btrfs-avögonblicksbilder.
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Swedish
Systemrollen <emphasis>Transactional Server</emphasis> behöver minst 12 GB ledigt diskutrymme för Btrfs-avögonblicksbilder.
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
Btrfs-avögonblicksbilder
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Swedish
Btrfs-avögonblicksbilder
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
För att återställa en uppdatering, starta om med den gamla ögonblicksavbilden.
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Swedish
För att återställa en uppdatering, starta om med den gamla ögonblicksavbilden.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year